Amagerlands Rideskole

PriserMinihold 0-16 år, ½ time pr. uge              450,-kr. pr. måned

Almindelige hold, 1 time pr. uge             600,- kr pr. måned

Prøvetime på ½ times hold                     150,- kr pr. 
gang

Prøvetime på timehold                           175,-kr pr.
 gang

Betaling skal ske den 1. ridetime i måneden kontant, eller på mobil pay til ridelæren.

Ved indmeldelse opkræves depositum på 1 måneds kontingent.

Opsigelse kan kun ske skriftligt med min. 1 måneds varsel, til ophør ved udløbet af en kalender måned.

I enkelte ridetimer vil der blive undervist i teori, opsadling samt hestens røgt og pleje, efter ridelærens skøn.