Velkomstbrev

Velkommen til Amagerlands rideskole

Vi håber du/I bliver glade for at komme her. Vi gør hvad vi kan for at gøre det til et rart sted at være, men du kan også hjælpe til.
Tal pænt til og om andre på rideskolen, både mennesker og dyr. Tilbyd din hjælp, hvis du kan se at andre har brug for det.
Spørg de ansatte hvis der er noget du er i tvivl om.

Heste er store og stærke dyr, og for at så vidt muligt at forhindre at mennesker og dyr kommer til skade, er der nogle retningslinjer der skal følges.

Børn og unge under 18 år skal ALTID have ridehjelm på i stalden og ridehuset.
Ryd op på staldgangen. Heste og mennesker kan snuble, hvis der ligger ting på staldgangen.
Fej efter dig når du har striglet og renset hove. Skidt pynter ikke, og man kan glide i det.
Man må ikke løbe, råbe eller lege i stald og ridehus. Heste bliver nemt forskrækkede, og så kan der opstå farlige situationer.

Når du har sadlet af, skal du hænge sadel og hovedtøj på plads. Sørg for at det vender rigtigt og er hængt korrekt op. Spørg hvis du er i tvivl.
Følg de ansattes anvisninger.

Stå ikke på rampen ind til ridehuset. Når du venter på at skulle ride, eller vil overvære undervisningen, skal du stå bag en barriere. Så kan du ikke komme til skade, hvis en hest pludseligt sparker eller løber ud.

Specielt til forældre og andre voksne ledsagere:
Hvis du gerne vil overvære dit barns ridetime kan dette ske på siddepladserne i ridehuset, eller i Tutten på 1. sal.
Overvej hvor du er mindst forstyrrende for dit barns koncentration om undervisningen. Undlad så vidt muligt at tale til dit barn under undervisningen.
Ridelærerens anvisninger skal altid følges.
Det er ridelæreren på holdet der suverænt bestemmer hvilken hest dit barn skal ride. Heste kan blive syge eller har brug for en periode hvor de ikke belastes så meget. Ridelæreren kan ikke kun tage hensyn til den enkelte rytters ønsker, men skal have fokus på hvor meget hestene går pr. dag og uge, hvordan holdene sammensættes bedst muligt, og hvilke heste der giver den enkelte det bedste udviklingsperspektiv.
Det er ridelæreren der vurderer hvornår dit barn er klar til nye udfordringer, fx at galoppere eller skifte hold. Du er velkommen til at spørge( når det ikke forstyrrer), men det er ridelæreren der afgør om dit barn er klar.

Det vil være en stor hjælp, hvis du vil hjælpe med at samle lort. Den tid ridelæreren ellers bruger på det, går fra den reelle undervisningstid.